Bilholding AS – Sven Kvia AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel av personbiler og varebiler, bilverksted og bilutleie

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bilholding AS (org.ner. 925082686) erverver alle aksjene i Sven Kvia AS (org.nr. 845933162)