Brenderup Group AB – Tysse Mekaniske Verksted AS / Osterøyvegen 3166 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av tilhengere for personbiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Brenderup Group AB (reg.nr. 556959-3048 Sverige) overtar varig og bestemmende kontroll over Tysse Mekaniske Verksted AS (org.nr. 933 973 891) og Osterøyvegen 3166 AS (org.nr. 922 177 872)