Butikkpartner AS / NG Meny Vestfold Telemark AS – GS Dagligvaredrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Butikkpartner AS (org.nr. 993 437 603) og NG Meny Vestfold Telemark AS (org.nr. 879 447 232) erverver felles kontroll over GS Dagligvaredrift AS (org.nr. 914 908 221)