Byggmax Group AB – Contera AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygningsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggmax Group AB (org.nr.556656-3531 Sverige) erverver 100% av aksjene i Contera AS (org.nr. 986607021)