Certas Energy Fuel AS – NK Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.02.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Certas Energy Fuel AS (org.nr. 954 446 689) erverver 51% av aksjene i NK Energi AS (org.nr. 925 750 638)