Certas Energy Fuels AS – Midt-Norsk Olje AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drivstoff og fyringsolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Certas Energy Fuels AS (org.nr. 954 446 689) erverver 51 % av aksjene og oppnår enekontroll over Midt-Norsk Olje AS (org.nr. 917 974 071)