Coop Norge Eiendom AS / Coop Hordaland SA – Åsane Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og leveranse av energi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Coop Norge Eiendom AS (org.nr. 988 445 177) og Coop Hordaland SA (org.nr. 982 594 421) erverver 25% hver av aksjene i Åsane Energi AS (org.nr. 996 514 722)