Coop Norge SA – Inkognito AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reklamebyrå, grafisk produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coop Norge SA (org.nr. 936560288) erverver 100% av aksjene i Inkognito AS (org.nr. 948283875)