Creative Technology Northern Europe AB – Bright Norway Holding AS / Stagelab AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av utstyr til arrangementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Creative Technology Northern Europe AB (org.nr. 556341-2930 Sverige) erverver 100% av aksjene i Bright Norway Holding AS (org.nr. 996 834 832) og Stagelab AS (org.nr. 982 953 855)