Dive BidCo – Dykkerteknikk Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dykkertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Dive BidCo (Org.nr. 831 125 012) erverver enekontroll over Dykkerteknikk Holding AS (Org.nr. 927 575 361)