DLVRY AS – Gruppen Matbilene AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistmarkedet til storhusholdninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

DLVRY AS (org.nr. 926 493 353) erverver enekontroll i Gruppen Matbilene AS (920 237 452)