EG Norge AS – PatientSky SaaS Norway AS / PatientSky App AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programmeringstjenester til helsesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EG Norge AS (org.nr. 983 781 233) erverver enekontroll over PatientSky SaaS Norway AS (org.nr. 929 666 070) og  PatientSky App AS (org.nr. 929 666 054)