Eleda BidCo AB – Gjermundshaug Anlegg AS / Anlegg Øst Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet, anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eleda BidCo AB (org.nr 559248-8109 Sverige) erverver 100% av aksjene i Gjermundshaug Anlegg AS (org.nr. 895711942) og Anlegg Øst Entreprenør AS (org.nr. 911866773)