Euroskilt AS – Finn Solvang AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skiltmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Euroskilt AS (org.nr. 937 472 447), overtakelse av aksjemajoriteten i Finn Solvang AS (org.nr. 917 852 308).Meldt til Konkurransetilsynet