Fasadgruppen Norge AS – Brenden & Co Stillasutleie AS / Brenden Materialer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av utstyr til byggeplasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fasadgruppen Norge AS (org.nr. 930 839 191) overtar 100 % av aksjene i Brenden & Co Stillasutleie AS (org.nr. 980 748 375) og Brenden Materialer AS (org.nr. 914 875 692)