Ferd AS – Mintra Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferd AS (org.nr 930185930) erverver enekontroll over Mintra Holding AS (org.nr 914441307)