Fortum Oyj – Hafslund Marked AS / Hafslund Varme AS / Klemetsrudanlegget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Videresalg av strøm og fjernvarme

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fortum Oyj (org.nr. 1463611-4 Finland) erverver enekontroll over Hafslund Marked AS (org.nr. 914 551 757)  / Hafslund Varme AS (org.nr. 977 269 919) / Klemetsrudanlegget AS (org.nr. 915 575 625)