Frisørkjeden Tango Norge AS – Modern Design AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Frisør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Frisørkjeden Tango Norge AS (org.nr. 981 090 241) erverver 100 % av aksjene i Modern Design AS (org.nr. 929 766 490)