Frydenbø Bil AS – Berge & Co AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilsalg og verkstedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Frydenbø Bil AS org.nr. 990 397 864) erverver 100 % av aksjene i Berge & Co AS (org.nr. 951 435 325)