NG Kiwi Innland AS / Møllerplass Holding AS (SUS) – Kiwi Hemsedal (aktiva)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NG Kiwi Innland AS (org.nr. 982897564) / Møllerplass Holding AS (selskap under stiftelse) erverver felles kontroll over Kiwi Hemsedal (org.nr. 925854212) (kjøp av aktiva)