Gjelsten Holding AS / O.N. Sunde A/S – Gresvig Retail Group AS og datterselskap ( deler av virksomheten i konkursboene )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gjelsten Holding AS (org.nr. 979 580 193) / O.N. Sunde A/S (org.nr. 945 819 898) overtar felleskontroll over deler av virksomheten Gresvig Retail Group AS og datterselskap ( deler av virksomheten i konkursboene )