Green Landscaping Group AB – H & K Sandnes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggsgartner- og entreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Green Landscaping Group AB (org.nr. 556771-3465, Sverige) erverver 100 % av aksjene i H & K Sandnes AS (org.nr. 980 038 661)