Hafslund Ny Energi AS / BKK Elektrifisering AS – Ladeklar AS (under opprettelse)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hafslund Ny Energi AS (org.nr. 923 875 344) og BKK Elektrifisering AS (org.nr. 974 332 582) oppretter fellesforetaket Ladeklar AS (under opprettelse)