Håndverksgruppen AS – Buer Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndverkstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Håndverksgruppen AS (org.nr. 998 003 326) erverver enekontroll over Buer Gruppen AS (org.nr. 995 216 671)