Hi Cap Bidco 2021-7 AS – Haneseth Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rekruttering og formidling av arbeidskraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Hi Cap Bidco 2021-7 AS (org.nr. 927 961 121) erverver 100 % av aksjene i Haneseth Gruppen AS (org.nr. 988 352 594)