IKM Gruppen AS – Flux Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av måleinstrumenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

IKM Gruppen AS (org.nr. 912 605 302) erverver enekontroll over Flux Holding AS (org.nr. 923 958 770)