IKM Gruppen AS – Moreld AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester tilknyttet olje og gass, maritim sektor og andre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

IKM Gruppen AS (org.nr. 912 605 302) erverver enekontroll over Moreld AS (org.nr. 923 807 799)