Instalco Nordic AB – Lysteknikk Elektroentreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroinstallasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Instalco Nordic AB (org.nr. 556981-7637 Sverige) kjøper 100 % av aksjene i Lysteknikk Elektroentreprenør AS (org.nr. 995 971 135)