Instalco Nordic AB – Total VVS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS-tjenester og -produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Instalco Nordic AB (org.nr. 556981‐7637 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Total VVS AS (org.nr. 997 275 160)