Insula AS – Nordic Group AS / AS Båtsfjordbruket

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fisk- og sjømatprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Insula AS (org.nr. 960 756 932) overtar kontroll over Nordic Group AS (org.nr. 976 578 988) og AS Båtsfjordbruket (org.nr. 929 205 634)