Ìslandsbanki HF – Uniongruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivnings-, finansierings- og meglingsvirksomhet, hovedsakelig innen eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ìslandsbanki HF (islandsk org.nr. 550500-3530), kjøp av 50,1 prosent av aksjene i Uniongruppen AS (org.nr. 983 427 812).Meldt til Konkurransetilsynet