Jordanes AS – Umoe Restaurants AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Restaurant- og serveringssteder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jordanes AS (org.nr. 920 355 285) kjøper 100 % av aksjene i Umoe Restaurants AS (org.nr. 992 249 870)