Konstel AS – Krøderen Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Konstel AS (org.nr. 913 951 069) erverver enekontroll over Krøderen Elektro AS (org.nr. 941 163 343)