Kuehne + Nagel AS – Salmosped AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transportmegling (spedisjon)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kuehne + Nagel AS (org.nr. 958178387) kjøper 100% av aksjene i Salmosped AS (org.nr 925768065)