Kverneland Bil AS / Autostrada Bil AS / Volvo Car Norway AS – deler av Volvo-forhandler virksomheten til Bilia Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kverneland Bil AS (org.nr. 977 047 684), Autostrada Bil AS (org.nr. 922 078 165) og Volvo Car Norway AS (org.nr. 958 684 975) overtar deler av Volvo-forhandler virksomheten til Bilia Norge AS (org.nr. 976 023 188)