Lerøy Seafood Group ASA – Havfisk ASA / Norway Seafoods Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeindustri, sjømatproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975 350 940)  erverver 64,4 % av aksjene i Havfisk ASA  (org.nr. 986 392 858)  og 73,6 % av aksjene i Norway Seafoods Group AS  (org.nr. 995 203 626)