Litra AS – Leiv Sand Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Litra AS (org.nr. 911 943 441 ) erverver 51% av aksjene i Leiv Sand Transport AS (org.nr. 992 619 074)