Løvetann Bidco AS – Håndverkskompaniet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og anleggstjenester og vedlikehold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Løvetann Bidco AS (org.nr. 928 431 029) erverver enekontroll i Håndverkskompaniet AS (org.nr. 969 030 357)