Mesta AS – Rail Infrastructure AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Installasjon og vedlikehold innen jernbanetekniske fag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mesta AS (org.nr. 992 804 400) erverver 100 % av aksjene i Rail Infrastructure AS (org.nr. 918 052 194)