Møller Bil AS – Erik Arnesen Bryn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler, salg av service- og verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Møller Bil AS (org.nr. 986130861) erverver 100% av aksjene i Erik Arnesen Bryn AS (org.nr. 976547551)