Multiconsult ASA – Erichsen & Horgen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Multiconsult ASA (org.nr. 910253158) erverver 100% av aksjene i Erichsen & Horgen AS (org.nr. 929308697)