Nalka Invest AB / Kirk Kapital Strategic Investments A/S – Nemas Holdco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markeds- og opinionsundersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2024

Status ikon Status: Under behandling

Nalka Invest AB (org.nr. 556228-6350, Sverige) og Kirk Kapital Strategic Investments A/S (org.nr. 41450782, Danmark) erverver felles kontroll over Nemas Holdco AS (org.nr. 923 101 292)