National Oilwell Varco Norway AS – Hellenes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndtering oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

National Oilwell Varco Norway AS (org.nr. 936 738 540) erverver 100 % av aksjene i Hellenes AS (org.nr. 984 030 630)