Nets Holding A/S – Kortaccept Nordic AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingskort og informasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nets Holding A/S (org.nr. 27225993, Danmark) kjøper samtlige aksjer i Kortaccept Nordic AB (org. nr. 559015-5429, Sverige)