NFH 220147 AS – PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadedyrkontroll samt tjenester innen matsikkerhet, hygiene, fuglesikring, radon og sopp.

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NFH 220147 AS (under navneendring til Tyro BidCo AS), (org.nr. 828 675 982) erverver 100% av aksjene i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS (org.nr. 920 312 470)