NK Energi AS / NK Drivstoff AS – Valdres Diesel AS (samtlige aktiva)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salgsdistributør av parafin, fyringsolje og diesel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NK Energi AS (org.nr. 925 750 638) og NK Drivstoff AS (org.nr. 924 210 192) erverver samtlige eiendeler mv. (aktiva) tilhørende Valdres Diesel AS