NK Energi AS – Vestfold Oljesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NK Energi AS (org.nr. 925 750 638) erverver 100 % av aksjene i Vestfold Oljesenter AS (org.nr. 965 648 240)