NOAH Environment AS / Franzefoss AS – FRANO AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvinning, gjenvinning og deponering av overskuddsmasser og avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NOAH Environment AS (org.nr. 925 512 680) og Franzefoss AS (org.nr. 985 312 656) etablerer fellesforetaket FRANO AS (under stiftelse)