Noble Corporation – The Drilling Company of 1972 A/S (Maersk Drilling)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Offshore boretjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Foretakssammenslutningen Noble Corporation (org.nr. 368504, Caymanøyene) og The Drilling Company of 1972 A/S (org.nr. 40404716, Danmark) (Maersk Drilling)