Nor-log Gruppen AS – Bring Frigo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Termotransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nor-log Gruppen AS (org.nr. 922 694 362) kjøper alle aksjer i Bring Frigo AS (org.nr. 968 695 991)